Close Menu

Algemeen reglement Feestweek Zwanenburg

Ook  Feestweek Zwanenburg  kan niet zonder een aantal huisregels.

Kom je naar het feestterein of neem je deel aan onze activiteiten dan ga je automatisch akkoord met het volgende:

 • Het betreden van het festivalterrein en/of deelname aan de georganiseerde evenementen geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de organisatie, van personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf op het evenement, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Om ieders veiligheid te kunnen waarborgen wordt er toezicht gehouden door als zodanig herkenbare beveiligingsbeambten.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de beveiligingsbeambten van het evenement te allen tijde op te volgen.
 • Op verzoek van de organisatie moeten bezoekers een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen.
 • Eenmaal binnen is het niet meer mogelijk om het festivalterrein te verlaten en weer naar binnen te gaan.
 • Er bestaat de mogelijkheid dat bezoekers vooraf gefouilleerd worden en (hand)tassen doorzocht  worden.
 • Aan degene die hieraan niet wenst mee te werken, kan de toegang worden geweigerd zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Het is bezoekers verboden het festivalterrein te betreden in het bezit van de volgende zaken: (eigen) alcoholhoudende dranken, frisdrank, glaswerk, plastic flessen, blik (et cetera), vuurwerk, (slag, vuur en steek-)wapens en andere volgens de wet verboden gevaarlijke voorwerpen en stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op straffe van inbeslagname van betreffende goederen of weigering van toegang zonder dat hierdoor recht op enige vorm van vergoeding ontstaat.
 • Ook het verlaten van het festivalterrein met gekochte dranken en etenswaren is, in verband met vervuiling van de omgeving, verboden. Dit betekent dus dat u uw consumptie dient op te drinken, op te eten of weg te gooien voordat u het festivalterrein verlaat.
 • Het is bezoekers die niet over het juiste herkenningsmiddel beschikken (zichtbaar voor organisatiemedewerkers en beveiligingsbeambten, en op de juiste manier geborgd) verboden zich in het afgezette gebied in de feesttent en/of backstage te bevinden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan persoonlijke eigendommen.
 • Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik worden niet getolereerd.
 • De Feestweek Zwanenburg/Halfweg hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan. Bij constatering van openlijk gebruik en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. De organisatie bepaalt of er nog toegang tot het evenement zal worden verleend.
 • Ga zorgvuldig met je omgeving om en respecteer de natuur en medemens.
 • Het dragen van een voetbalshirt, OMG colours (Outlaw MotorCycle Gang) en/of discriminerende kleding is niet toegestaan.
 • Roken in tenten is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan buiten de daartoe bestemde toiletten te urineren.
 • Bedreiging, mishandeling, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt door het evenement niet getolereerd.
 • Het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te delen.
 • Het is niet toegestaan om professionele audio of video opnames te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Bij het betreden en verlaten van het evenement dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de buurt.
 • Eenmaal gekochte consumptiemunten zullen niet worden teruggenomen.
 • Selfiesticks zijn niet toegestaan.
 • Drones zijn niet toegestaan, zowel op als rond het festivalterrein.
   

Bezoekers die zich niet aan de huisregels van het evenement houden, zal de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd.

 

ER STAAN OVERAL VUILCONTAINERS, MAAK HIER GEBRUIK VAN!

DE ORGANISATIE WENST ALLE BEZOEKERS EEN FANTASTISCHE FEESTWEEK!
 

Alcoholreglement anno 2015:   

Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt! 

Het is voor bezoekers onder de 18 jaar dus niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te consumeren. Voor bezoekers van 18 jaar en ouder is het doorgeven van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar verboden. Bij constatering hiervan volgt verwijdering van het evenemententerrein. Op verzoek van Vierdaags Spektakel-personeel, security of andere bevoegden dien je een ID-bewijs te kunnen tonen, waarmee je leeftijd kan worden vastgesteld.